Hry pro zvládání agresivity a neklidu

Speciální pedagogika | Kniha nabízí hlubší pochopení podstaty problému a jeho zpracování pomocí her. K ovládnutí agresivity dopomáhají hry a činnosti, které posilují vhodné způsoby reakce na psychofyzické napětí, pomáhají mírnit, redukovat či odstranit nadměrné napětí. Náměty jsou rozděleny podle jejich zaměření do několika kapitol. V každé kapitole se začíná hrami, které lze využít při práci s menšími dětmi, následují činnosti vhodné pro děti starší.