Gerontopedagogika

Speciální pedagogika | Tato publikace (Gerontopedagogika) se orientuje na populaci dospělých v produktivním věku a na populaci seniorů. Odborná publikace se zabývá problematikou seniorů a ukazuje na témata: stáří jako společenský fenomén, syndrom demence, senioři z pohledu sociální patologie, ústavní péče jako forma socioedukativní pomoci, vzdělávání seniorů jako forma socioedukativní intervence, tabu v seniorské populaci.