Etika a komunikace v medicíně

Speciální pedagogika | Tato monografie je rozložena nejen do obecných kapitol, ale je zaměřena i na specifika a odlišnosti většiny klinických oborů. převážná část zmiňuje komunikaci s různými skupinami nemocných vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, typu chování a věku.