Education for special needs

Speciální pedagogika | Publikace o vzdělávání se speciálními potřebami. Dvanáct přednášek o kurzu léčebného vzdělávání.