Dysortografie

Speciální pedagogika | Tato publikace přináší kromě charakteristiky specifické poruchy učení – dysortografie zejména řadu konkrétních námětů pro efektivní reedukaci. Uvádí také možnosti individuální péče o dítě s dysortografií ve škole. Součástí publikace je i barevná obrazová příloha.