Dyslexie a jiné poruchy učení

Speciální pedagogika | Kniha se zabývá problematikou inteligentních dětí, které mají problémy s učením. Je napsána jako přehledný a sympaticky jasný průvodce tématy, jež vzbuzují často kontroverzní postoje a někdy vedou i ke sporům rodiny se školou. Zaměřuje se na obtíže v tradičních školských oblastech, jakými jsou čtení, psaní a aritmetika, a dotýká se též subtilnějších otázek, jakými jsou například hyperaktivita, nemotornost nebo dysocialita. Přehledně vysvětluje současné poznatky a soustřeďuje se na informace mající praktický význam pro rodiče i učitele, aby dokázali problém dítěte pochopit, pomoci mu ho překonat a posílit jeho sebevědomí. Čtenáři však najdou i rady, jak zvládnout určité poruchy chování, které se někdy s dyslexií sdružují.