Dyslektická čítanka pro 8. - 9. ročník

Speciální pedagogika | Tato publikace je pokračováním Čítanky pro dyslektiky III na druhém stupni základní školy. Při práci s čítankou je nutná přímá pomoc učitele (rodiče, speciálního pedagoga...). Dokáže čtenáře vhodně motivovat ke čtení a vytvářet ovzduší optimistického ladění dítěte.


Ve srovnání s  předcházejícím dílem jsou však již texty náročnější a delší.