Dyskalkulie

Speciální pedagogika | Dyskalkulie je specifická porucha matematických schopností. Postihuje operace s čísly, matematické představy, prostorové představy atd. Stává se, že dítě, které je v jiných předmětech velmi nadané a bezproblémové, není schopné spočítat základní početní úlohy. Důležité je pochopit, že u takto "postižených" dětí nejde o celkový nedostatek inteligence, ale pouze o nedostatek schopností v jedné oblasti - v matematice. Tato kniha je určena rodičům, speciálním pedagogům a učitelům matematiky na základních školách.