Dítě s postižením zraku - rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk

Speciální pedagogika |Tato publikace si klade za cíl stručně shrnout nejrůznější poznatky, postřehy, ale i tipy, které by se rodičům malých dětí se zrakovým postižením mohly hodit. Spojuje v sobě praktické příklady, „jak na to“, s teoretickým základem nezbytným pro pochopení problému. Kniha nabízí vhled do situace rodiny s dítětem s postižením zraku, základní informace o službách rané péče, možnostech mateřské školy, ale zejména náměty pro rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk dítěte. Autorky doporučují i různé pomůcky a zaměřují se na ty, které lze jednoduše sehnat nebo je možné si je vyrobit z běžného materiálu a předmětů.
Přínosné informace zde najdou jak rodiče, tak prarodiče, pedagogové, speciální pedagogové, asistenti či studenti, kteří se o raný vývoj dítěte se zrakovým postižením zajímají.