Diagnostika ve speciální pedagogice

Speciální pedagogika | Předkládaný učební text Diagnostika ve speciální pedagogice je zpracován pro potřeby studentů oboru speciální pedagogiky, a to jak prezenční, tak i kombinované formy. Autorka byla vedena snahou seznámit studenty přístupným a přehledným způsobem se současným pohledem na základy oboru diagnostiky ve speciální pedagogice. V textu je kladen důraz na komplexnost diagnostického procesu, potřebu jeho dlouhodobosti, ověřitelnost výsledků a nutnou kooperaci zúčastněných odborníků.