Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením

Speciální pedagogika | Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením

Skupinová monografie zahrnující 16 odborných příspěvků představujících postupy a strategie řečového, somatického, taktilního a senzorického podněcování osob s omezením kognitivních, mentálních a senzoricko motorických schopností.