Autismus u dospívajících a dospělých

Speciální pedagogika | Autismus je velice vážná porucha, která ovlivňuje všechny složky osobnosti a provází jedince po celý život. Kniha se zaměřuje na problémy, s nimiž se lidé s autismem potkávají v dospívání a dospělosti. Týkají se například problémů při komunikaci, rituálů a obsedantního chování, vzdělávání, pracovního uplatnění, sexuálních vztahů a psychiatrických komplikací.