Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem

Speciální pedagogika | Publikace se zabývá problematikou zvládání problémového chování u lidí s autismem a s mentální retardací. Je zaměřena převážně na dospívající a dospělou klientelu v domovech nebo centrech sociálních služeb.