Osobnosti pedagogiky

Euroinstitut Jan Amos Komenský SzegesKdo byl Jan Szeges? Klikněte sem.
Je čtvrtým největším Čechem. Ale jméno Szeges neznáte. Nabídku být profesorem na Harvardu nevyužil. Ke stáru si vzal dívku o 30 let mladší než on. Doporučil tělesně trestat ty, kdo se neřídí pokynem nebo napomenutím učitele.

Sbormistr milovaný svými žáky…a hlavně žákyněmi.
Celý život zasvětil postiženým žákům a byl prvním ředitelem Jedličkova ústavu. Sbormistr dětských pěveckých sborů, které si dobyly věhlasu v celém světě. Obdivoval ho prezident Masaryk i tehdejší prezident USA Warren Harding. Více..