Osobnosti speciální pedagogiky

06.01.2018 15:19
Kdo ze speciálních pedagogů by neznal Orffovy hudební nástroje? Schulwerk, někdy známý jako Musik für Kinder, bylo ucelené stěžejní dílo Carla Orffa. Jde o návod, jak by se měla u dětí pěstovat hudba již od raného věku, ale propojená se zpěvem, hrou a pohybem. Děti jsou pak vedeny k...
28.09.2017 14:21
Autorka publikace Terapie tancem, povoláním psycholožka a terapeutka. Vede kurzy taneční terapie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. PhDr. Jaroslava Dosedlová, PhD. se narodila 31. května 1969 v Brně. Vystudovala psychologii.  Odjela studovat hypnoterapii do Francie, kde...
30.06.2017 12:11
Vysokoškolský profesor v oboru speciální pedagogiky, překladatel prací v oboru speciální pedagogiky, člen redakční rady časopisu Speciální pedagogika. Doc.,PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. se narodil  1. 6. 1934 v Malých Karlovicích, vesnici na moravsko-slovenském pomezí. Je ženatý, má dvě děti....
23.06.2017 11:20
Profesorka na Masarykově univerzitě v Brně, odborná asistentka na katedře speciální pedagogiky, doktorka filozofie a kandidátka věd, věnující se oboru vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Profesorka Marie Vítková se narodila 29. ledna 1947 v Rychnově nad Kněžnou. Po ukončení...
16.06.2017 12:57
Jařabáč  Ivan   Speciální pedagog a učitel ZŠ praktické, odborný asistent VŠ Akademie humanitně - ekonomické Lodž, VŠ manažerská Warszawa. PhDr. Ivan Jařabáč je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, magisterský studijní obor Speciální pedagogika pro učitele. V roce...
02.06.2017 08:39
Profesor působící na několika univerzitách v Česku (Masarykova univerzita v Brně, je ale i členem oborové rady pro andragogiku naší nejprestižnější univerzity - Karlovy univerzity v Praze), Slovensku (Unverzita Komenského v Bratislavě) a v Polsku (Dolnoslezská vysoká škola ve Vratislavi). Věnuje...
26.05.2017 08:56
Česká speciální pedagožka, profesorka, doktorka pedagogických věd. Profesorka Lili Monatová se narodila 7. srpna 1925 v Brně, kde absolvovala obecnou školu a reálné gymnázium. Celý pracovní život Lili Monatové je spojený s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Nejprve zde vystudovala...
22.05.2017 08:30
Český pedagog, světově uznávaný dětský psycholog, moderní reformátor péče o dítě, zdůrazňující  nezastupitelnou úlohu rodiny. Zdeněk Matějček se narodil 16. srpna 1922 v Chlumci nad Cidlinou ve východních Čechách. Jeho otec byl ředitelem kladrubského hřebčína. Právě sem se Matějček rád vracel...
12.05.2017 08:30
Přední speciální pedagog, logoped a somatolog. Celý svůj život zasvětil pomoci postiženým dětem i dospělým s poruchou komunikačních schopností a s poruchami hybnosti. Prof. PaedDr. František Kábele Dr.h.c. se narodil 30. listopadu 1913 v Radčicích v okrese Chrudim do početné rodiny. Měl 10...
05.05.2017 09:55
Lékař, univerzitní profesor na UK, zakladatel české logopedie a moderní speciální pedagogiky. MUDr. et PhDr. Miloš Sovák se narodil 15. 4. 1905 v Bechyni. Vystudoval gymnázium v Táboře, absolvoval lékařskou fakultu a později také filozofickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze. Po vojenské...
1 | 2 | 3 >>