Tablet a mentálně postižený žák

18.08.2015 12:15

    Střední škola Euroinstitut a její sesterská škola Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště i v letošním roce pokračuje ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zaměřena hlavně na ústavní klientelu.
     Žáci jsou klienty DOZP a DZR v regionu středních a severních Čech. Otevírá všechny dosavadní učební a praktické obory, jako tomu bylo v loňském roce. Pro letošní rok si však škola pro své žáky připravila novinku - možnost používat při vzdělávání tablety. Co to vlastně tablet je? Tato audiovizuální pomůcka, která má v sobě nainstalované speciální vzdělávací aplikace pro rozvoj rozumových schopností, je vhodným doplňkem právě pro tuto formu vzdělávání.
Může obsahovat:

  • program pro alternativní komunikace
  • hry
  • aplikaci por malování prsty
  • logopedická cvičení
  • aplikaci pro prohlížení fotografií a videí
  • zážitkový deníček
  • aplikaci pro výuku cizích jazyků a mnohé další

    Tablet je tedy významná terapeutická a motivační pomůcka, o které také můžeme hovořit jako o multimediálním dotykovém počítači. Práce na něm vyžaduje zapojení hned několika smyslů (sluch, zrak, hmat s koordinací rukou). Žáci tak lépe vstřebávají nové poznatky a aplikují je ve svém životě. Vzhledem k tomu, že se tablet ovládá dotykem prstu, je vhodný i pro žáky, kteří nejsou schopni používat u počítačů klasickou myš popř. touchpad.      
    Tablety používané ve Střední škole Euroinstitut a její sesterské škole v sobě mají nahrané vzdělávací aplikace  - tématické, ukázkové situace podle školského vzdělávacího programu (ŠVP) pro obor provozních služeb (ŠVP se jmenuje Úklid a výpomoc) a obory jednoletých i dvouletých praktických škol (vaření, výběr povolání, úklid,...), které jim rovněž kladou otázky, na které žáci odpovídají. Na výběr jsou 3 odpovědi, pouze jedna je vždy správná.
     Vzdělávací činnost se tak stává pro žáky hrou, což jednoznačně dopomáhá k udržení pozornosti a percepce u žáků. Zároveň se učí pracovat s touto technologií a současně si opakují danou problematiku. S dopomocí speciálního pedagoga zvládnou tuto činnost i více handicapovaní žáci. Každý pedagog má vyhrazený čas na individuální práci se žákem se speciálními vzdelávacími potřebami. Tento čas může být využit právě k individuální práci žáka s tabletem. Používáme tablety, které jako učebí pomůcky unikátně vyvinula technologická aliance High Tech Park, která je ve vývoji asistivních technologií absolutní jedničkou u nás.    
    Z osobní zkušenosti mohu napsat, že si žáci tuto formu vzdělávání oblíbili a výuka se tak pro ně i pedagogy stala mnohem zajímavější.

                                                                                                                            Bc. Yvona Chybíková