Stupně mentálního postižení

20.11.2015 11:31

Hloubku mentální retardace je možné určit pomocí inteligenčního kvocientu, který ukazuje úroveň rozumových schopností. V České republice se ke klasifikaci mentálního postižení používá 10. revize mezinárodní statistické klasifikace nemocí (MKN-10) vydaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v roce 1992. Dle ní klasifikujeme: 

A) Druh postižení 

  • F 70-79 Mentální retardace 

B) Stupeň postižení 

  • F 70 Lehká mentální retardace IQ 69-50 
  • F 71 Středně těžká mentální retardace IQ 49-35 
  • F 72 Těžká mentální retardace IQ 34-20 
  • F 73 Hluboká mentální retardace IQ19 a níže 
  • F 78 Jiná mentální retardace 
  • F 79 Nespecifikovaná mentální retardace (nelze vyšetřit) 

C) Typ postižení 

  • Eretický (nepokojný, dráždivý) 
  • Torpidní (apatický, netečný) 
  • Nevyhraněný