Rudolf Jedlička

31.03.2017 11:21

 

Zakladatel samostatné české rentgenologie a léčebné rehabilitace, první lékař v českých zemích, který využil Roentgenových paprsků v diagnostice před chirurgickým zákrokem. V roce 1913 založil v Praze ústav pro tělesně postižené děti. Ten byl na jeho počest nazván Jedličkův ústav.

Prof. MUDr. Rudolf Jedlička se narodil 20. 2. 1869 v Lysé nad Labem v rodině praktického lékaře. V roce 1892 vystudoval českou lékařskou fakultu v Praze a roku 1895 se stal asistentem na Chirurgické klinice prof. Maydla v Praze. Poté se stal přednostou kliniky a otevřel si vlastní praxi. V r. 1914 otevřel Pražské sanatorium v Podolí. V roce 1921 se stal řádným profesorem chirurgie a rentgenologie a prvním přednostou II. chirurgické kliniky Univerzity Karlovy. Významně přispěl k vybudování našeho prvního ústavu pro tělesně postižené děti, který byl na jeho počest nazván „Jedličkův ústav pro zmrzačené“. Ústav se nachází v Praze na Vyšehradě a existuje od 1. 4. 1913 dodnes.

Prof. Rudolf Jedlička poprvé v naší historii nejen vytvořil teoretickou koncepci komplexní rehabilitace tělesně postižených dětí, ale sám se svými spolupracovníky ji také v ústavu realizoval. Celý ústav měl pět oddělení – nemocnici, školu pro mrzáky, dílny, statek a chorobinec. Péče byla pojímána jako celek. Vedle odborné lékařské pomoci poskytovala výchovu a vzdělání i přípravu na budoucí povolání.

Škola (výchovný ústav) zajišťovala vzdělávání i mimoškolní výchovu tělesně postižených dětí. Důraz byl kladen na co největší samostatnost chovanců a perspektivu zaměstnání. Tato příprava se realizovala v dílnách a na statku. Mimo cvičných řemeslných dílen zde byla také ortopedická dílna, kde se vyráběly ortopedické a propedeutické pomůcky pro externí zájemce. V chorobinci bylo poskytováno ubytování – asyl pro děti a dospělé s těžším stupněm postižení. Od roku 1914 ústav zajišťoval péči o raněné a zmrzačené vojáky. Tento ústav se stal vzorem pro budování dalších ústavů v poválečném Československu a existuje dodnes, samozřejmě v moderní podobě. 

Profesor MUDr. Rudolf  Jedlička zemřel předčasně 26. 10. 1926 v Harrachově na následky rentgenového záření.