Pavel Mühlpachr

02.06.2017 08:39

Profesor působící na několika univerzitách v Česku (Masarykova univerzita v Brně, je ale i členem oborové rady pro andragogiku naší nejprestižnější univerzity - Karlovy univerzity v Praze), Slovensku (Unverzita Komenského v Bratislavě) a v Polsku (Dolnoslezská vysoká škola ve Vratislavi). Věnuje se  speciální pedagogice, metodologii, sociologii, speciální andragogice a sociální patologii.

Prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. se narodil 8. ledna 1962 v Brně. Po studiu na gymnáziu v Tišnově získává v roce 1992 magisterský titul na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v oboru sociologie a v roce1998 titul Ph.D. na FF v Olomouci. Docenturu získal na MU v Brně v roce 2002 a v roce 2011 se stává profesorem v oboru sociální práce (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety).

Pedagogické působení zahájil na Středním učilišti stavebním v Brně v roce 1981. Po sedmi letech odchází do Ústavu sociální péče ve Střelicích, kde se setkává s praxí práce s mentálně postiženými. V roce 1992 se vrací do Brna na Střední odbornou školu a od roku 1997 působí na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde se věnuje metodologii sociální práce, sociologii pro speciální pedagogiku, speciální andragogice a sociální patologii. Oborům sociální práce, sociální gerontologii a resocializační pedagogiky se také věnuje v letech 2002-2007 v Polsku na Univerzitě Wroclaw. Od roku 2009 se stává jeho působištěm Institut mezioborových studií v Brně.

Vedle speciální pedagogiky se zaměřuje především na sociální práci, andragogiku a gerontopedagogiku. Četné učební texty, vysokoškolské učebnice, skripta a vědecké práce publikuje u nás i v zahraničí.

Spisy:

Sociální patologie (2001)

Geragogika pro speciální pedagogy (2001)

Sociální práce (2004)

Sociopatologie (2008)