Muzikoterapie

24.09.2015 21:23

Hudbu lze použít jako prostředek nebo jako doplněk terapeutického procesu. Jedná se nejen o náhodné zlepšení zdravotního a psychického stavu klienta, ale o opakované využití hudebních aktivit. Muzikoterapie vychází ze speciální pedagogiky. U psychoterapie se hudba užívá k léčbě adaptibility, komunikace. Hudba umožňuje oslovení a porozumění i tam, kde jsou narušeny běžné mezilidské konstakty , proto je využívána i v oblasti speciální pedagogiky. Hudba se dá také využít v rámci edukačních praktik. Pomáhá jednak poslech hudby a jednak aktivní provozování hudby. 

Užívají se různé metody muzikoterapie:

- racionální
- sugestivní
- abreaktivní
- tréninkové
- interpersonálně korektivní
- hlasová terapie

Muzikoterapie může probíhat individuálně, skupinově nebo hromadně.

Hudba k terapii se většinou nevybírá podle estetických kritérií. Obvykle se neklade důraz na obsahovou stránku díla, ale na schopnosti bezprostředně působit. Často se užívají lidové písně a etnická hudba a pro některé účely se hodi rytmická hudba. Z klasické hudby se vybírají díla Beethovena, Chopina, Čajkovského.

Hudba pomáhá udržet pozornost žáků, podporuje zapamatování, motivuje k učení, během výuky napomáhá udržet pozitivní ladění klientů.