Kdo to byl Heinrich Hanselmann?

07.02.2017 16:59

Na konci února si připomeneme výročí úmrtí zakladatele léčebné pedagogiky v Evropě. Švýcarský defektolog, profesor Heinrich Hanselmann založil v Curychu už v roce 1924 seminář léčebné pedagogiky pro vzdělávání učitelů speciálních škol. Později se stal profesorem léčebné pedagogiky, byl zaměřen na psychologické důsledky slepoty a jejich léčebně pedagogická řešení. Jeho následovníkem byl profesor Paul Moor. Před nmi s termínem léčebná pedagogika (německy Heilpädagogik) koketoval německý psychiatr, profesor Adolf Heinrich Dannenamann.a rakouský profesor Theodora Heller.

Stručný životopis:

Heinrich Hanselmann (15. září 1885 – 29. února 1960) studoval pedagogické disciplíny v Curychu,  Berlíně a Mnichově. V Německu krátce působil, a to na Univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem. Vrátil se do Švýcarska, habilitoval se v oboru speciální pedagogika na Univerzitě v Curychu. V roce 1924 byl spoluzakladatelem a ředitelem (do roku 1941) Semináře léčebné pedagogiky pro vzdělávání učitelů speciálních škol. V roce 1931 byl jmenován prvním profesorem speciálního vzdělávání na Univerzitě v Curychu. V roce 1930 vydal svou hlavní práci Základy léčebné pedagogiky.