John Langdon Haydon Down

22.03.2017 17:00

Své původní příjmení Down později změnil na Langdon-Down, proto je někdy v literatuře uváděn takto. Lékař a farmaceut, který poprvé popsal Downův syndrom v roce 1865 a po kterém je tato genetická porucha pojmenována. Sám nazýval své pacienty jako mongoloidní. Byl Angličan a věnoval se výzkumu psychických a mentálních onemocnění. On sám tehdy neměl tušení o příčině onemocnění, tu identifikoval až o století později v roce 1958 francouzký profesor Jérôme Jean Louis Marie Lejeune, který je považován za jednoho ze zakladatelů lékařské genetiky. Mimochodem: Downův vnuk, který se však narodil až 5 let po dědečkově smrti, měl Downův syndrom. 

Doktor Down neměl tušení, že jde o nadpočet jednoho z chromozómů. On sám viděl příčinu mentální retardace v rasové teorii. Byl jejím velkým průkopníkem a viděl např. podobnost některých mentálních onemocnění s asijskou rasou jako doklad o nadřazenosti nás, bělochů. Podívejte se i na tehdy vznikající terminologii, kde byla slova jako mongoloidní apod. Klasifikace duševních poruch podle rasové fyziognomie se dnes již nepoužívá, i když termímn mongoloidní přežil dodneška.

Dr. Down byl také jedním ze zakladatelů ergoterapie. Se svou ženou Marií provozovali farmu, kde byli jejich pacienti zaměstnáni a vzděláváni.