Hipoterapie

08.10.2015 21:12

Hipoterapie je rehabilitační metoda a disciplína hiporehabilitace, která se zaměřuje na terapii pohybových poruch. Je to metoda využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek.
Tato terapie je velmi oblíbená nejen u klientů se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i u speciálních pedagogů. Klienti se při jízdě na koni musí soutředit, vnímat své okolí a zapojit současně více smyslů najednou.

Využívá se přirozeného pohybu zvířete a jeho typické chůze jako motorického vzoru, kterému se klient přizpůsobuje. Posadíme-li na koně klienta, je nucen se jeho pohybu podřídit a přizpůsobit, přijmout jeho tempo, rozsah, směr a jeho změny. V opačném případě se na koni stěží udrží.
Hipoterapii lze vysvětlit tak, že je založená na vytváření co největšího množství smyslových podnětů.
Při hipoterapii jsou stimulovány všechny smysly jedince. Působení těchto podnětů je nevědomé, ale jsou přenášeny do mozku, kde jsou zpracovány. Mozek na ně reaguje vysíláním signálu, pomocí nichž se člověk snaží mechanicky udržet polohu na koni.

Zasahuje do funkce centrálního nervového systému a předává mozku informace přímo. Mozek si zvolí vhodné pohybové reakce které v konečné fázi vedou ke zlepšení, rozšíření a zdokonalení motorických schopností jedinců.
Hipoterapie pomáhá získat určité sebevědomí, zvyšuje se jeho koncentrace. Není to jen pasivní přijímání léčby, klient se musí aktivně zapojovat.

Cíl terapie bývá odvozen od individuálních potřeb klienta. Při této činnosti mohou speciální pedagogové využít výchovné a pedagogické působení na klienta. Při projižďce krajinou může klient získávat nové poznatky, zážitky.

A. Šulgánová