Dvojí výjimečnost

02.08.2016 20:54

Speciální pedagogika | Tyto děti, které mají na jedné straně výjimečné schopnosti – nadání, ale trpí současně určitým handicapem, bývají v anglické terminologii nejčastěji označovány jako „twice exceptional“. Společným rysem celé této skupiny dětí je, že bývá obtížné ji identifikovat. Handicap a nadání se často vzájemně kompenzují, maskují, a proto bývají tyto děti učiteli označovány většinou jako průměrné.

Mezi nejčastější kombinace rozumového nadání a diagnózy patří:

  1. nadané děti se specifickými vývojovými poruchami učení, zejména s dyslexií, dysortografií, dysgrafií,
  2. nadané děti s poruchami chování ADHD, ADD,
  3. nadané děti s Aspergerovým syndromem.

Celý článek autorky Šárky Portešové je zde