Downův syndrom

30.03.2016 23:14
Downův syndrom je nejčastější a nejznámější genetická chromozomální vada člověka.
také nejznámější genetickou příčinou mentální retardace. Tímto syndromem je postižen asi 
1 novorozenec z 900. Velmi ovšem záleží na věku budoucí matky, pokud je její věk například 
vyšší než 35 let, zvýší se výskyt vady až na 1 novorozence ze 400, v případě 40letých 
maminek je již předpoklad 1 ze 100.
Buňky (kromě pohlavních buněk) zdravého člověka obsahují 46 chromozomů, to jsou dvě 
sady po 23 chromozomech. Jednu sadu získá plod od otce druhou od matky, protože každá 
pohlavní buňka nese pouze 23 chromozomů. Problémem u Downova syndromu je 
přítomnost 47 chromozomů, konkrétně má pacient tři 21. chromozomy místo dvou (trisomie 
21. páru chromozomů). Toto je příčina u téměř 95 procent pacientů.
Nejdůležitějším rizikovým faktorem je věk matky. Z hlediska výskytu Downova syndromu se 
jeví jako nejoptimálnější věk pro početí zdravého potomka 20-24 let. Později výskyt 
postižených dětí prudce narůstá. Je zajímavé, že věk otce zřejmě nehraje žádnou důležitou 
roli, výzkumy tomu alespoň nenaznačují.
Dalším rizikovým faktorem je budoucí rodič, který má Robertsonskou translokaci. To 
znamená, že pohlavní buňky otce nebo matky mohou mít 2 chromozomy spojené (například 
2 21. chromozomy). Výsledkem při splynutí pohlavních buněk potom budou tři 
21. chromozomy v buňkách zárodku. Na tomto rizikovém faktoru se může podílet matka, ale 
i otec.
Prenatální diagnostika je nejvýznamnější prevencí této vady. Jedná se o množství vyšetření 
před narozením dítěte, které jsou častější u rizikových případů, kdy je matka starší 35 let atd.
V prenatální diagnostice se používá zejména odběr plodové vody (amniocentéza), dále je 
možné provést odběr choriových klků (CVS) nebo  krve (PUBS) jehlou přes břišní stěnu 
matky. Dále je možné vyšetřit oba rodiče geneticky, zdali nemají Robertsonskou translokaci 
chromozomů, ale to se běžně nedělá. Takové vyšetření je namístě, pokud se rodičům již 
narodilo dítě s Downovým syndromem a existuje tedy obava, že případný další potomek by 
mohl být také ohrožen.
Dále během těhotenství je nastávající matka a její plod podrobeni několika rutinním 
ultrazvukovým vyšetřením, která někdy také dokážou odhalit plod s Downovým syndromem.
Tato vada má velmi mnoho typických příznaků, proto se ji podaří diagnostikovat již při 
narození nebo krátce po něm.
První známkou problému může být svalová hypotonie novorozence. Jedná se o snížené 
napětí svalů. Dále má pacient malou postavu, krátký tvar lebky a s tím související ploché 
záhlaví. Celý obličej je výrazně okrouhlý. Krk může být velmi krátký s uvolněnou kůží na týlu, 
jakoby kůže přebývala. Ušní boltce mají nezvyklý tvar. Na očích můžeme nalézt okolo okraje 
duhovky skvrny. Jsou to malé bílé až nažloutlé tečky na krajích duhovky. Pokud duhovka 
později zhnědne, skvrny velmi často vymizí. Pacienti s Downovým syndromem mají často 
zvětšený rozbrázděný jazyk, který se jim úplně nevejde do úst, a proto jsou nuceni mít trochu 
otevřenou pusu. Výsledkem je pocit, že tito lidé neustále plazí jazyk. Charakteristickým 
rysem je mírné zešikmení očí.
Downův syndrom je genetická vada, takže sama o sobě se léčit nedá a zapadá do oblasti speciální pedagogiky. Díky mnoha vážným 
komplikacím se pacienti s Downovým syndromem dožívají průměrně 50 let. Velmi ovšem 
záleží na etnických a socioekonomických podmínkách.