Canisterapie

15.10.2015 21:08

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek.
Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní. Využívá se různých plemen psů.
Je to metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny.

Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se cítí opuštěně. V ústavech pro mentálně postižené pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičit některé části těla.
Canisterapie má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka. Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se, ale i motoriku. 
Používanou metodou je polohování relaxační a pohování rehabilitační. Pes v polohování nahrazuje polštáře, které klienta podpírají, díky své teplotě působí na klienta velmi příjemně, dýchání psa klienta jemně masíruje a také většinou zklidní dech postiženého. Největší výsledky jsou vidět u lidí trpících svalovými křečemi nebo třesem.

Vykonavatel této činnosti musí mít kompetence v oblasti kynologie a etologie psa i sociálních dovedností, jako jsou komunikace s lidmi, empatie, zvládání krizových situací, náhled do psychologie člověka, znalost diagnóz cílové skupiny, kterou se psem ovlivňuje.
Cílem je minimálně aktivovat, ale zejména podpořit proces rehabilitace u klienta, podporovat motivací rehabilitaci a podporovat nácvik dovedností, které jsou k rehabilitaci nutné.

Edukace motivuje a podporuje snahu učit se.

Bc. Yvona Chybíková