Bazální stimulace

02.10.2015 21:17

Bazální stimulace je psychologická aktivita, která poskytuje mentálně postiženým klientům podněty pro vývoj jejich osobnosti v jednoduché podobě. Zaměřuje se na procesy a vývoj percepce, komunikace a interakce. Předpokladem bazální stimulace je práce s individualitou a integrace jeho příbuzných do pedagogického procesu.

Koncept bazální stimulace pro speciální pedagogy je strukturován na základě vědeckých pedagogických poznatků pro výuku dle vzdělávacích plánů. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je výuka přizpůsobena tak, aby akceptovala zdravotní znevýhodnění nebo zdravotní postižení žáka.

Podstatou bazální stimulace je aktivní zapojení vnímání dítěte. Dle potřeb využíváme různé druhy podnětů.
Nejranější a nejelementárnější formy vnímání
1) Somatické podněty
- poznat a využívat povrch těla jako orgán vnímání
- umět motoricky reagovat na podněty těla
- lokalizovat podněty na vlastním těle

2) Vibrační podněty
- naučit se vnímat vibrace
- při akusticko-vibrační stimulaci synchronně podněcovat sluchový orgán

3) Vestibulární podněty
- má zřetelně působit na stabilitu držení těla - normalizovat tonus
- orientace hlavy v prostoru

Čichové a chuťové podněty
- úkolem je postarat se o jasné vnímání kontur a kontrastů
- senzibilovat ústa pro nejrůznější vjemy
- koordinace ruka - ústa
- umět správně přiřadit vůně a chuť

Sluchové a zrakové podněty
Komunikativní a sociálně - emocionální podněty
Dospělý stimuluje dítě svou mimikou a vzbuzuje jeho pozornost speciálním zabarvením hlasu. Dítě zase naopak stimuluje vzhledem a mimikou dospělého (specifická forma komunikace). Všechny naše aktivity k dítěti jsou součástí společného jednání. Podstatnou složkou je komunikace.

Teprve až sociální pedagog pozná podmínky, které ovlivňují projevené chování, učení a vývoj žáka, může formulovat cíle a romyslí si vhodné nabídky pedagogické podpory.

Bc. Yvona Chybíková