Diagnostika a terapie ve speciální a léčebné pedagogice

28.05.2017 00:25
Divadelní terapie  není dramaterapie. Také to není psychodrama, dramika ani dramatická výchova. Divadelní terapie neboli teatroterapie znamená realizaci divadelního představení a jeho interpretaci před diváky. Jejím průkopníkem u nás je primář MUDr. Jan Cimický. Divadelní terapie se...
30.04.2017 20:54
Na téma expresívních terapií terapií je v této speciálněpedagogické revue článků hodně, a to přesto, že v Česku se léčebná pedagogika zatím stále hledá. Zatím pedagogické terapie zašťiťují speciální pedagogové, což je jinak než v okolních státech, kde existuje léčebná pedagogika jako obor. V...
14.02.2017 12:19
V okolních evropských zemích existuje obor, který u nás nemáme. Psal jsem o něm už před lety zde a zde a jmenuje se léčebná pedagogika. Třeba na Slovensku se z něj skládají atestace, stejné jako u nás mají lékaři nebo logopedi. Švýcaři, Němci a Rakušané ji nazývají Heilpädagogik, v...
31.01.2017 13:45
Činnostní učení je vyučovací metoda, která je založena na aktivním zapojení žáků do výuky. Dává jim prostor ke konkrétním činnostem, samostatnému uvažování a vytváření vlastních názorů a otázek. Žáci jsou motivování k projevování vlastní iniciativy, nejsou pouze pasivními příjemci informací,...
23.01.2017 11:02
Pseudooligofrenie neboli zdánlivá mentální retardace vzniká působením vnějšího prostředí na jedince, nikoliv poškozením centrální nervové soustavy. Dítě je zanedbané, vázne potřebná pozornost od jeho okolí a výchova rodičů. Často tento jedinec pochází ze sociokulturně znevýhodněného prostředí....
19.01.2017 23:20
Osoby, zasažené autismem, vyžadují speciální přístup a péči, a to z hlediska pedagogického, tak i výchovného. Autismus představuje onemocnění, které je nevyléčitelné, ale vývoj a prognóza zasažené osoby jsou ovlivnitelné především vzděláváním této osoby. Autismus nezasahuje jen postiženou...
12.01.2017 11:43
Profesní orientace, jejíž diagnostika vychází z informací, dat a poznatků diagnostiky předchozích vývojových období, je procesem, ve kterém se jedinec cílevědomě a záměrně zaměřuje na určitý okruh možných profesí a jeho výsledkem je volba povolání. Z hlediska věku se tento proces...
02.01.2017 11:45
Jedním z nejdůležitějších úkolů diagnostického procesu jedinců se zdravotním postižením je diagnostika profesní orientace, která je zakončena zvolením studijního zaměření, učebního oboru orientací na některou jednodušší činnost, kterou by jedinec mohl vykonávat vzhledem ke svému handicapu....
22.12.2016 02:44
Taneční terapie je součástí léčebné pedagogiky. Tanec byl součástí každodenního života již v ranné minulosti lidstva. Rituální tance byly nedílnou součástí přípravy na lov, narození dítěte, sňatku a jiných významných událostí. Skrze rituály spojené s pohybem a tancem měly primitivní...
11.12.2016 13:01
Naskenovali jsme pro vás letošní příručku MPSV s přehlednými informacemi týkajícími se otázek nároku na příspěvek na péči, popis sociálních sluýeb pro osoby se zdravotním postižením, posuzování zdravotního stavu, otázek podpory zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem, informace o průkazech pro...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>