Archiv článků

23.06.2018 20:12
Obor speciální pedagogiky, který se zaměřuje na mravní formování osobnosti, výzkum příčin poruch chování, jejich nápravu a prevenci. Původně byla etopedie součástí psychopedie. Cíle etopedie:  cílená reedukace a resocializace jedince  podpora sociální stability...
02.05.2018 03:15
Příspěvek o školním vzdělávání klientů pobytových služeb (DOZP, DZR) publikovali autoři Leoš Středa (1. lékařská fakulta UK Praha), Karel Krucký (Střední škola Euroinstitut) a Rowena Yanson (Dr.Streda College, Filipíny a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště) na Hradeckých dnech sociální...
17.03.2018 18:55
Terapie hrou, tak lze zjednodušeně son-rise nazvat. Terapie vznikla v USA, byla vyvinuta rodiči autistického syna, který se díky metodě son-rise z autismu dostal. Doslovný překlad termínu son-rise je vzestup syna. Onen syn je dnes sám teraputem Centra pro léčbu autismu. Terapie je využívána...
17.03.2018 11:52
Terapie hrou, tak lze zjednodušeně son-rise nazvat. Terapie vznikla v USA, byla vyvinuta rodiči autistického syna, který se díky metodě son-rise z autismu dostal. Doslovný překlad termínu son-rise je vzestup syna. Onen syn je dnes sám teraputem Centra pro léčbu autismu. Terapie je využívána...
04.03.2018 15:22
Zaujal mě studijní obor Resocializace, který v rámci pedagogických studií nabízí Vysoká škola Jana Amose Komenského v Karviné. Sudium připraví odborníky pro práci v zařízeních, která jsou zaměřena na resocializační činnost: například ve vězeňských zařízeních, detenčních ústavech, zařízení...
02.03.2018 15:54
Přestože je autismus uváděn ve výkaznictví školských poradenských zařízení (PPP a SPC) a žáci s autismem patří mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, je třeba upozornit: podle platné legislativy diagnostikovat autismus může pouze psychiatr. Diagnostický proces spočívá tedy psychiatrickém...
01.03.2018 16:06
Existují obory odborný resocializační pracovník a samostatný resocializační pracovník. Patří mezi pracovníky v sociálních službách, přestože jejich studium je možné v rámci pedagogických fakult. V sociálních službách spolupracují s klientem při obnovování sociálních funkcí a dovedností při...
06.01.2018 15:19
Kdo ze speciálních pedagogů by neznal Orffovy hudební nástroje? Schulwerk, někdy známý jako Musik für Kinder, bylo ucelené stěžejní dílo Carla Orffa. Jde o návod, jak by se měla u dětí pěstovat hudba již od raného věku, ale propojená se zpěvem, hrou a pohybem. Děti jsou pak vedeny k...
29.12.2017 14:37
Sociální chování má dva protipóly z aspektu sociologie: - prosociální  - antisociální  Alternativní definice sociálního chování reflektují hierarchické vztahy v organizované společnosti: nadřízenost a podřízenost, ale možná je i definice založena na přátelském, neutrálním a...
16.10.2017 08:33
Psychologie jako samostatný obor je relativně nová disciplína. Její kořeny sice sahají až do cca 4. a 5. století př.n.l. (Demokritos, Sokrates, Platón, Aristoteles), ale jako samostatná disciplína vznikla až roku 1879 kdy Wilhelmem Wundtem vymezil psychologii jako vědu o vědomí člověka. Od té doby...
Záznamy: 1 - 10 ze 175
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>