Archiv článků

30.06.2017 12:11
Vysokoškolský profesor v oboru speciální pedagogiky, překladatel prací v oboru speciální pedagogiky, člen redakční rady časopisu Speciální pedagogika. Doc.,PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. se narodil  1. 6. 1934 v Malých Karlovicích, vesnici na moravsko-slovenském pomezí. Je ženatý, má dvě děti....
23.06.2017 11:20
Profesorka na Masarykově univerzitě v Brně, odborná asistentka na katedře speciální pedagogiky, doktorka filozofie a kandidátka věd, věnující se oboru vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Profesorka Marie Vítková se narodila 29. ledna 1947 v Rychnově nad Kněžnou. Po ukončení...
16.06.2017 12:57
Jařabáč  Ivan   Speciální pedagog a učitel ZŠ praktické, odborný asistent VŠ Akademie humanitně - ekonomické Lodž, VŠ manažerská Warszawa. PhDr. Ivan Jařabáč je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, magisterský studijní obor Speciální pedagogika pro učitele. V roce...
02.06.2017 08:39
Profesor na Masarykově univerzitě v Brně, věnující se speciální pedagogice, metodologii, sociologii, speciální andragogice a sociální patologii. Profesor P. Mühlpachr se narodil 8. ledna 1962 v Brně. Po studiu na gymnáziu v Tišnově získává v roce 1992 magisterský titul na Filozofické fakultě...
28.05.2017 00:25
Divadelní terapie  není dramaterapie. Také to není psychodrama, dramika ani dramatická výchova. Divadelní terapie neboli teatroterapie znamená realizaci divadelního představení a jeho interpretaci před diváky. Jejím průkopníkem u nás je primář MUDr. Jan Cimický. Divadelní terapie se...
26.05.2017 08:56
Česká speciální pedagožka, profesorka, doktorka pedagogických věd. Profesorka Lili Monatová se narodila 7. srpna 1925 v Brně, kde absolvovala obecnou školu a reálné gymnázium. Celý pracovní život Lili Monatové je spojený s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Nejprve zde vystudovala...
22.05.2017 08:30
Český pedagog, světově uznávaný dětský psycholog, moderní reformátor péče o dítě, zdůrazňující  nezastupitelnou úlohu rodiny. Zdeněk Matějček se narodil 16. srpna 1922 v Chlumci nad Cidlinou ve východních Čechách. Jeho otec byl ředitelem kladrubského hřebčína. Právě sem se Matějček rád vracel...
12.05.2017 08:30
Přední speciální pedagog, logoped a somatolog. Celý svůj život zasvětil pomoci postiženým dětem i dospělým s poruchou komunikačních schopností a s poruchami hybnosti. Prof. PaedDr. František Kábele Dr.h.c. se narodil 30. listopadu 1913 v Radčicích v okrese Chrudim do početné rodiny. Měl 10...
05.05.2017 09:55
Lékař, univerzitní profesor na UK, zakladatel české logopedie a moderní speciální pedagogiky. MUDr. et PhDr. Miloš Sovák se narodil 15. 4. 1905 v Bechyni. Vystudoval gymnázium v Táboře, absolvoval lékařskou fakultu a později také filozofickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze. Po vojenské...
30.04.2017 20:54
Na téma expresívních terapií terapií je v této speciálněpedagogické revue článků hodně, a to přesto, že v Česku se léčebná pedagogika zatím stále hledá. Zatím pedagogické terapie zašťiťují speciální pedagogové, což je jinak než v okolních státech, kde existuje léčebná pedagogika jako obor. V...
Záznamy: 1 - 10 ze 158
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>