Archiv článků

06.01.2018 15:19
Kdo ze speciálních pedagogů by neznal Orffovy hudební nástroje? Schulwerk, někdy známý jako Musik für Kinder, bylo ucelené stěžejní dílo Carla Orffa. Jde o návod, jak by se měla u dětí pěstovat hudba již od raného věku, ale propojená se zpěvem, hrou a pohybem. Děti jsou pak vedeny k...
16.10.2017 08:33
Psychologie jako samostatný obor je relativně nová disciplína. Její kořeny sice sahají až do cca 4. a 5. století př.n.l. (Demokritos, Sokrates, Platón, Aristoteles), ale jako samostatná disciplína vznikla až roku 1879 kdy Wilhelmem Wundtem vymezil psychologii jako vědu o vědomí člověka. Od té doby...
13.10.2017 22:06
Smrt je individuální zánik organismu. Příprava na smrt a umírání je součástí paliativní péče, ve které nezastupitelnou úlohu sehrává psychologická podpora. Souvisí se změnami prožívání, které se u umírajících objevují.  Z pohledu speciální pedagogiky se nejčastěji setkáme s tématem...
01.10.2017 14:29
Reflexe (z lat. reflexio - odraz) znamená schopnost ohlédnout se za určitou situací a vyvodit z toho zlepšení pro příště s cílem analýzy a objevu prvků pro pozitivní růst. Ve výuce se reflexe využívá ke zpětné vazbě, aby došlo ke zkvalitnění výuky. Důležitou součástí je sebereflexe, dále...
28.09.2017 14:21
Autorka publikace Terapie tancem, povoláním psycholožka a terapeutka. Vede kurzy taneční terapie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. PhDr. Jaroslava Dosedlová, PhD. se narodila 31. května 1969 v Brně. Vystudovala psychologii.  Odjela studovat hypnoterapii do Francie, kde...
26.09.2017 22:16
Specifika taneční terapie a terapeutického tance  V současné době bývají rozlišovány taneční terapie a terapeutický tanec. Potřeba tohoto rozlišení vyplynula z množství uplatňovaných tanečně či pohybově terapeutických intervencí, které jsou zakotveny v různých teoretických rámcích a...
01.09.2017 16:54
Lesní mateřské školy mohou od loňska čerpat prostředky na provoz ze státního rozpočtu. Byly totiž zařazeny do školského zákona jako plnohodnotné školky. Novelou školského zákona se za lesní mateřskou školu považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo...
30.06.2017 12:11
Vysokoškolský profesor v oboru speciální pedagogiky, překladatel prací v oboru speciální pedagogiky, člen redakční rady časopisu Speciální pedagogika. Doc.,PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. se narodil  1. 6. 1934 v Malých Karlovicích, vesnici na moravsko-slovenském pomezí. Je ženatý, má dvě děti....
23.06.2017 11:20
Profesorka na Masarykově univerzitě v Brně, odborná asistentka na katedře speciální pedagogiky, doktorka filozofie a kandidátka věd, věnující se oboru vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Profesorka Marie Vítková se narodila 29. ledna 1947 v Rychnově nad Kněžnou. Po ukončení...
16.06.2017 12:57
Jařabáč  Ivan   Speciální pedagog a učitel ZŠ praktické, odborný asistent VŠ Akademie humanitně - ekonomické Lodž, VŠ manažerská Warszawa. PhDr. Ivan Jařabáč je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, magisterský studijní obor Speciální pedagogika pro učitele. V roce...
Záznamy: 1 - 10 ze 168
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>